Зареждане

Правила за ползване

Настоящият сайт си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително уведомление. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на bgfootballfame.com. Абсолютно всички текстове за изцяло авторски. Сайтът не е новинарски, а е изцяло с историческа и статистическа насоченост. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на bgfootballfame.com.

Bgfootballfame.com. не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

Bgfootballfame.com ще поддържа и обновява информацията на сайта редовно и постепенно. Целта е да изчистят всички исторически и статистически неточности в данните пред годините.

Bgfootballfame.com. не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията, но тя ще максилално коректна.

Информацiята на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.