Зареждане

Димитър Пенев за Прамод Митал

Митал, Питал, това е – няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная….